Formularz PIT 28

 

Formularz PIT 28 wypełniają podatnicy, którzy jako zasadę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany oraz uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.